Skip links

ZORRO

Odgovori na sljedeća pitanja:

Opiši svoj najveći strah vezan uz starenje.
Napiši barem tri ideje kako bi se situacija vezana uz taj strah mogla preduhitriti.