Skip links

O projektu

Potreba za samo-aktualizacijom odnosno samo-ostvarenjem jedna je od ključnih potreba ljudskog postojanja (Maslow, 1973). U tom činu osoba stvara, kreira samu sebe. Ta kreativnost je univerzalna karakteristika svih ljudi (Guilford, 1968), dio je svakodnevnog života, omogućava i unaprjeđuje rješavanje problema, prilagodljivost i zdravlje (Runco, 2004), a manifestira se kao samo-izražavanje i predstavljanje te upravljanje osobnim vezama, praktičnim vještinama i sudjelovanjem u kulturi (Ivcevic i Mayer, 2006). Uz pomoć kulturnih alata kao što je umjetnost, osoba može učiti kako kreirati samu sebe. Ukoliko je mašta ljudi osiromašena, kultura je statična, a ljudi imaju statičnu budućnost s malo promjene i malo osjećaja mogućnosti (Eisner, 2002). Da bi se to promijenilo, potrebno je poticati i razvijati kreativnost. Torrance (1995) navodi nekoliko razloga za razvoj kreativnog mišljenja u cilju napretka civilizacije:

  1. važno je za osobni razvoj i mentalno zdravlje,
  2. pridonosi skupljanju informacija, jednako je važno kao pamćenje i slične intelektualne funkcije,
  3. ključno je u primjeni znanja na svakodnevne osobne i profesionalne probleme,
  4. od društvene je važnosti da kreativni talenat bude identificiran, razvijen i korišten (Torrance, 1995).

Torrance i mnogi drugi autori potvrđuju da se kreativne vještine mogu naučiti te da se njima može potaknuti kreativno ponašanje. To je i polazište ovih projekata, potaknuti univerzalnu kreativnost svih ljudi da bi se uspjeli izraziti, kreirati vlastitu osobnost, odnose, tijek života i budućnost te da se u konačnici osjećaju potpuniji, slobodniji, zadovoljniji i spremniji na uviđanje životnih mogućnosti.

Sonja Vuk

Eisner, W.E. (2002). The Arts and the Creation of Mind. New Haven &London: Yale University Press. Guilford, J.P. (1968). Intelligence, Creativity and their Educational Implications. San Diego: Robert R. Knapp.
Ivcevic, Z., Mayer, J.D. (2006). Creative types and personality. Imagination, Cognition and Personality, Vol. 26 (1-2) 65-86, 2006-2007.
Maslow, A. H. (1973). Dominance, Self-Esteem, Self-Actualization: Germinal Papers of A.H. Maslow. Edited by Richard J. Lowry, Vassar College For the International Study Project, Inc.
Monterey, California: Brooks/Cole Publishing Company, A Division of Wadsworth Publishing Company, Inc. Runco, M.A. (2004). Creativity. Annu. Rev. Psychol. 2004.55:657-687.
Torrance, E.P. (1995). Why Fly? NJ, Norwood: Ablex Publishing Corporation.