Skip links

STARO ZA NOVO

Umjetnički projekt „staro za novo“ bavio se nezaposlenim mladima i primjenom kreativnog procesa kod promjene iz pasivnog u aktivni životni stav, preuzimanja kontrole u vlastitom životu, definiranja jasnijih životnih ciljeva, postizanja optimističnijeg stava prema sebi i okolini te poticanja želje za promjenom i preuzimanjem odgovornosti. Projekt je realiziran u suradnji s Muzejom suvremene umjetnosti u Zagrebu i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje koji je sudjelovao kao posrednik između Muzeja suvremene umjetnosti, nositeljice projekta i ciljane skupine. Nakon jednogodišnjih priprema, projekt je započeo u rujnu 2008. godine radionicama u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje na kojima su se okupile sedamdeset i tri osobe.

Projekt se nastavio odvijati po društvenim prostorijama Novog Zagreba (Sopot i Središće), ustupljenima od Mjesne samouprave. Radionički dio od 12 radionica, s 11 polaznika, završen je 31.1.2009. godine, a sociološko istraživanje, obrada podataka i priprema materijala te objavljivanje umjetničke knjige, ostvareni su u 2010. godini. Ciljana skupina projekta bili su mladi nezaposleni ljudi sa SSS u dobi od 19 do 29 godina, prijavljeni na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje u razdoblju od 3 do 8 godina, s mjestom boravišta u Novom Zagrebu. Program od 12 radionica realizirale su stručnjakinje iz područja sociologije, psihologije, kazališta i plesa, a zapaženo je postupno i jasno mijenjanje raspoloženja i stava polaznika radionica. Objavljena umjetnička knjiga ujedno je i svojevrsni priručnik za program koji se može dalje provoditi. U sklopu projekta ostvarena je mogućnost besplatnog ulaza u gotovo sve muzeje i galerije grada Zagreba osobama koje na ulazu pokažu iskaznicu HZZ-a.

Staro za novo
Staro za novo
Staro za novo
Staro za novo
Staro za novo
Staro za novo
Staro za novo

CILJEVI PROJEKTA
 • potaknuti potrebu za daljnjom edukacijom
 • dokazati da je moguće naučiti preuzimanje kontrole u vlastitom životu
 • formuliranje jasnijih životnih ciljeva, optimističnijeg stava prema sebi i okolini te potaknuti želju za promjenom i preuzimanjem odgovornosti.
STRUKTURA PROJEKTA

1) sociološko istraživanje (sociologinja Ivana Habuš)

2) dvanaest radionica:

 • 1- 8 radionica, voditeljice: psihologinje Barbara Perasović i Ana Ilić
  teme: upoznavanje, očekivanja, uvodne aktivnosti; izbori i potrebe; neverbalna komunikacija i uvod u verbalnu komunikaciju; tehnike aktivnog slušanja, stilovi komuniciranja (asertivnost); prava, stereotipi i diskriminacija; identitet; samopoštovanje; prorađivanje i vježbanje konkretnih situacija na razgovoru za posao uz primjenu usvojenih vještina.
 • 3 dramske radionice, voditeljica: dramska pedagoginja Simona Dimitrov Palatinuš
  teme: percepcija sebe, drugih i situacije (trema, osjetilno pamćenje uvjerenja, govor tijela); vježbe i vještine potrebne za uspješnu prezentaciju (vježbe za razvoj ekspresivnosti, sabiranje osjetila, “speaking out”, komunikacija, važnost cilja, rad s namjernom distrakcijom); praktični primjeri (elementi Forum kazališta, izrada plana za poboljšanje, završna prezentacija).
 • 1 radionica, voditeljica: plesačica suvremenog plesa Josipa Bubaš
  teme: zatvoren i otvoren pokret te odnosi koji se pri tome stvaraju, pri čemu u neverbalnoj komunikaciji zatvoreni pokret prepoznajemo kao povlačenje, nesigurnost i strah, a otvoreni kao sigurnost, želju za komunikacijom, a ponekad i za dominacijom.

SUDJELUJ U PROJEKTU!

Odgovori na sljedeća pitanja:

1. Koji od zadataka i/ili radionica bi htio/htjela proći?
2. Zašto bi to bilo korisno za tebe?